Klienci indywidualni

Kancelaria AM Lawyers świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów
indywidualnych (osób fizycznych). Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w
prowadzeniu spraw Klientów indywidualnych, przede wszystkim w prowadzeniu
procesów przed sądami wszystkich instancji, chcemy zapewnić Państwu jeszcze
lepsze wsparcie przy przejściu przez trudne sprawy osobiste i zawodowe
dotyczące m.in. rodziny, majątku,zdrowia i finansów

Pomoc prawna jest świadczona przez naszą Kancelarię w szczególności poprzez:

– udzielanie porad prawnych,
– konsultacje prawne,
– sporządzanie pozwów i pism procesowych (np.odpowiedź na apelację, apelacja,
zażalenie)
– przygotowanie Klienta do rozprawy w postępowaniu procesowym,
– sporządzanie wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych,
– sporządzanie opinii prawnych,
– sporządzanie projektów umów
– udział w negocjacjach ugodowych między stronami, przy zawieraniu umów lub
porozumień
– dochodzenie należności od dłużników

Sporządzamy także :

– Skargi konstytucyjne
– Skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

[su_divider size=”1″]

Kancelaria Prawna