Zakres usług

Prawo cywilne

• odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych
• odszkodowania z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
• przygotowywanie i analiza umów
• zasiedzenie
• zniesienie współwłasności
• windykacja należności
• ochrona dóbr osobistych

Prawo spadkowe

• stwierdzenie nabycia spadku
• dział spadku
• zachowek

Prawo gospodarcze

• stała obsługa podmiotów gospodarczych,
• windykacja należności gospodarczych,
• zakładanie, rejestracja, przekształcanie, łączenie i rozwiązywanie spółek,
• sprawy upadłościowe i naprawcze,
• prawo przewozowe,
• upadłość konsumencka,
• przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
• reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych spółek;
• sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub
akcjonariuszami, jak również rozwiązywanie sporów pomiędzy nimi;
• analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
• propozycje działań restrukturyzacyjnych

Prawo karne

•Obrona oskarżonych i reprezentacja pokrzywdzonych, w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz reprezentacja w sprawach o wykroczenia.

Do najczęściej prowadzonych spraw należą:

• wypadki sprawy drogowe ,
• oszustwa, wyłudzenia,
• zorganizowane grupy przestępcze,
• kradzież
• paserstwo
• przestępstwa narkotykowe,
• łapownictwo, płatna protekcja,
• przestępstwa gospodarcze,
• przestępstwa skarbowe,
• dozór elektroniczny

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

• rozgraniczenie
• zasiedzenia
• zniesienie współwłasności
• analiza stanu prawnego nieruchomości
• katastrofy budowlane
• przygotowanie i analiza kontraktów budowlanych
• obsługa inwestycji budowlanych

Prawo pracy

• prowadzenie bieżącej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy
• tworzenie aktów prawa wewnętrznego (procedury, wytyczne, regulaminy pracy
i wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych),
• opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy w tym z członkami zarządu
i umów menedżerskich;
• doradztwo w zakresie rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy;
• doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, negocjacje w sprawie układów
zbiorowych pracy i pakietów socjalnych;
• doradztwo w zwolnieniach grupowych;
• reprezentacja Klienta w sporach z pracownikami oraz reprezentującymi go
organizacjami związkowymi, na etapie przedsądowym i sądowym.
• wypadki przy pracy,
• mobbing, dyskryminacja

Prawo przewozowe

• obsługa prawna firm przewozowych i spedycyjnych jak i osób korzystających
z ich usług
• przygotowanie i analiza kontraktów przewóz krajowy i międzynarodowy
• reprezentacja w sporach związanych z wykonaniem umowy przewozu w tym
sprawy o odszkodowanie

Prawo rodzinne

• rozwody,
• separacje,
• alimenty,
• ustalenie płci,
• ustalenie ojcostwa

Kancelaria Prawna